Oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga osiguranja

Oslobođeni ste od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga osiguranja ako ste:
  • hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)
  • hrvatski branitelj s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30 posto
  • član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja za vrijeme korištenja obiteljske invalidnine
  • član obitelji nestalog hrvatskog branitelja za vrijeme korištenja naknade u iznosu obiteljske invalidnine
  • dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojem je prestalo pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine ako ste:
    • nezaposleni i ako ste za vrijeme korištenja obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine ostali bez roditeljske skrbi drugog roditelja ili je nastupila smrt drugog roditelja ili
    • dok ste korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji.Za ostvarivanje prava, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izdaje vam zdravstvenu iskaznicu koja nosi oznaku „HB“, a koja zamjenjuje postojeću zdravstvenu iskaznicu obveznog zdravstvenog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja.