Potpora za poticanje zapošljavanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja može dodijeliti novčane potpore poslodavcima za poticanje zapošljavanja hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca i djece HRVI-a iz Domovinskog rata

Ako otvarate nova radna mjesta za nezaposlene hrvatske branitelje, djecu smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djecu dragovoljaca ili djecu HRVI-a iz Domovinskog rata, možete dobiti jednokratnu novčanu potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. 

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi, a moguće je istovremeno tražiti potporu za zapošljavanje najviše tri osobe, pri čemu potpora iznosi 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

Potpora je nepovratna ako poslodavac osobu za čije je zapošljavanje ostvario potporu zadrži u radnom odnosu u punom radnom vremenu tijekom 12 mjeseci.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se nakon objave javnog poziva. Uvjete, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti i potrebne obrasce možete tijekom razdoblja u kojem je javni poziv otvoren pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Aktualni javni pozivi.