Aktualni javni pozivi

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanje u 2024. godini
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2024. godini. 
 
Javni poziv otvoren je od 11. travnja do 10. svibnja 2024. godine.
 
Pripadajući obrasci zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama.
Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2024. godini
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2024. do 2027. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo Javni poziv za dodjelu potpora radu braniteljskih zadruga u 2024. godini. 
 
Javni poziv otvoren je od 11. travnja do 10. svibnja 2024. godine.
 
Pripadajući obrasci zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama.
Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini
S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Zahtjevi se zaprimaju od 8. travnja do 7. svibnja 2024. godine.

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci za prijavu, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi (umetnuti link na javni poziv i dokumentaciju), u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima Ministarstva (umetnuti link na kontakte Područnih odjela Ministarstva) u svakoj županiji Republike Hrvatske.
Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini
Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2024. godini
Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje sredstvima državnog proračuna u 2024. godini
Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2024. godini
Javni poziv za izbor referalnih centara za braniteljske zadruge u 2024./2025. godini
Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom
U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini na području Republike Hrvatske.


Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 26. veljače do 26. ožujka 2024. godine.
Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje projektnih prijedloga za prvi tisak književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini, prikupljanje projektnih prijedloga za prijevod na strani jezik i objavu u e-obliku na specijaliziranom portalu za e-knjigu već objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini te prikupljanje projektnih prijedloga za dotisak ili otkup već tiskanih i objavljenih književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini.

Javni poziv za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu, sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje dotiska ili otkupa prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini otvoren je od 8. veljače 2023. godine do 8. travnja 2024. godine.
Javni poziv za dodjelu nagrade za kratku priču o Domovinskom ratu za učenike srednjih škola u 2024. godini
Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini
S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Zahtjevi se zaprimaju od 1. veljače do 1. ožujka 2024. 
Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini
S namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Javni poziv je otvoren od 30. siječnja do 29. ožujka 2024. godine.
Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini.

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.

Rok za prijavu na Poziv je do 17. veljače 2024.
Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Javni poziv otvoren je od 17. siječnja do 15. veljače 2024. godine.
 
Svrha i cilj ovoga Javnog poziva je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024. kroz razvoj i promicanje audiovizualne kulture.
Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini.

Svrha i cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz aktivnosti udruga na obilježavanju obljetnica vezanih za Domovinski rat.

Rok za prijavu na Poziv je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2024. godini za provedbu Poziva.