Aktualni javni pozivi

Javni poziv za Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru poticanja obrazovanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Javni poziv je otvoren u razdoblju od 15. rujna do 29. rujna 2017. godine.
Javni poziv za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti.

Javni poziv je otvoren u razdoblju od 15. rujna do 29. rujna 2017. godine.
Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom
U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske.
Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 4. rujna do 3. listopada 2017. godine.
Tekst javnog poziva, kao i pripadajući popratni obrazac, dostupni su na ovoj internetskoj stranici te u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2017./2018.
U svrhu sufinanciranja troškova, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje ispita državne mature ili jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenog ispita za upis na studijske programe u akademskoj godini 2017./2018. za djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenih  ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djecu HRVI iz Domovinskog rata, djecu dragovoljaca iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.
Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije
U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za Mjeru sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije.
 
Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 14. srpnja do 6. listopada 2017. godine.
 
Tekst javnog poziva i pripadajući popratni obrazac dostupni su ovdje, u Ministarstvu hrvatskih branitelja, Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata.
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom
Poništava se Odluka o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (KLASA: 555-09/17-0001/1, URBROJ: 522-03/1-1-17-4 od 01. ožujka 2017. godine).
U svrhu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/17-0001/1, URBROJ: 522-03/1-1-17-5) na internetskoj stranici Ministarstva, https://branitelji.gov.hr, koji je bio otvoren od 07. ožujka 2017. do 05. travnja 2017. godine.
Zaprimljeni zahtjevi razmatrani su na sastanku Radne skupine te je utvrđen nedovoljan broj podnesenih zahtjeva koji su u skladu s uvjetima propisanim Javnim pozivom.
Ministarstvo hrvatskih branitelja će raspisati novi Javni poziv u svrhu zaprimanja novih zahtjeva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.