Rad uz mirovinu - hrvatski branitelji i HRVI

Ako ste hrvatski branitelj koji je starosnu mirovinu ostvario prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja od 1.1.2019. godine, možete raditi uz starosnu mirovinu do polovice punog radnog vremena bez obustave ili smanjenja mirovine.

Ako ste HRVI koji je invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvario prema posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja od 1.1.2019. godine, možete raditi uz invalidsku mirovinu na puno radno vrijeme uz smanjenje mirovine (mirovinski faktor 0,6667, odnosno smanjenje mirovine za 1/3), a prije početka i po prestanku zaposlenja ne podliježete ponovnom kontrolnom pregledu.

Ako ste za HRVI koji je invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ostvario prema posebnom zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja, od 1.1.2019. godine, možete raditi uz invalidsku mirovinu manje od 3,5 sati dnevno bez obustave ili smanjenja mirovine, a prije početka i po prestanku zaposlenja ne podliježete ponovnom kontrolnom pregledu.