Sufinanciranje troškova obrazovanja

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira troškove stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije i osposobljavanja te troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina (npr. programi usavršavanja, učenje stranih jezika, informatičko opismenjavanje) do iznosa od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna).

Pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja imate ako ste nezaposleni te imate status:
  • hrvatskog branitelja  
  • djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • djeteta dragovoljca 
  • djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata.

Ovu mjeru možete koristiti samo jednokratno.

Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosite nakon objave javnog poziva.

Uvjete i potrebne obrasce tijekom razdoblja u kojem je poziv otvoren možete pronaći na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Aktualni javni pozivi