Besplatni topli obrok

Pravo na besplatni topli obrok ostvaruju djeca hrvatskih branitelja koji su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili zajamčene minimalne naknade, uz uvjet da to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima.

Pravo na besplatni topli obrok za navedene kategorije može se ostvariti za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim školama.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosite upravnom tijelu u svojoj županiji ili Gradu Zagrebu (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom), ovisno o prebivalištu.