Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. – 2019., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2016. – 2018., članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.