Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 11. svibnja 2015. godine u Narodnim novinama (NN 50/15) Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša.

Prijave na natječaj podnose se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a tekst Natječaja s pripadajućim obrascima dostupan je na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr) pod naslovom Javni pozivi i natječaji Fonda za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, u dijelu Sektor zaštite okoliša.

Link na internetsku stranicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na kojoj je objavljen Natječaj, u dijelu Sektor zaštite okoliša je : http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu