Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, 2015.

Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2015. – 2017., Odluke o postupku i načinu dodjele financijske potpore projektima udruga branitelja u 2015. godini (Klasa: 007-01/115-0001/12, Urbroj: 522-03/1-2-3-15-1, od 18. veljače 2015. godine), članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 77/14), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.