Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata

Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2018. – 2020. godine i  članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog  rata.