Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata

Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017. – 2019. i  članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata.