Arhiva

Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata
Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. – 2019, Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2016. – 2018., članka 122. stavaka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14), te članku 33. Zakona o udrugama (NN 77/14),a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata.
Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko –krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima
Na temelju članka 39. i 74. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11 i 12/13), sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 152/13 i 39/14) i Odluci o provedbi postupka javne nabave (KLASA: 030-01/16-0002/14 URBROJ: 522-02/2-3-16-2 ) Ministarstvo branitelja  objavljuje javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni 
 
N A T J E Č A J  za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko – krajobraznog rješenja spomen – obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima
 
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 07/2016JN
REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA: 3316/OKLAUK/NJN
 
Navedeni javni natječaj otvoren je u razdoblju od 04. listopada do 05. prosinca 2016. godine.
 
Program natječaja te Uvjeti natječaja dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.gov.hr i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na internetskim stranicama „Narodnih novina“ d.d.
Natječaj za dodjelu stipendija za školsku odnosno akademsku 2018/2019 godinu
Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata donio je odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima za školsku odnosno akademsku 2018/2019 godinu.

Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2018. godine. 
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2016. – 2019., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2016. – 2018., članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2018. – 2020. godine, članka 169. stavka 1. točke h) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2019., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2016. – 2018., članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 77/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2018. – 2020. godine, članka 169. stavka 1. točke h) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Pitanja, odgovori i dodatna pojašnjenja natječajnog postupka i dokumentacije za udruge "Prijavitelje" na natječaje Ministarstva branitelja u 2016. godini
Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata
Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2018. – 2020. godine i  članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog  rata.
Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata, 2015.
Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2015. – 2017., Odluke o postupku i načinu dodjele financijske potpore projektima udruga branitelja u 2015. godini (Klasa: 007-01/115-0001/12, Urbroj: 522-03/1-2-3-15-1, od 18. veljače 2015. godine), članka 122. stavaka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14), a sukladno članku 33. Zakona o udrugama (NN 77/14), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata.

 

Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata
Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017. – 2019. i  članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog rata.


Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, 2015.

Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2015. – 2017., Odluke o postupku i načinu dodjele financijske potpore projektima udruga branitelja u 2015. godini (Klasa: 007-01/115-0001/12, Urbroj: 522-03/1-2-3-15-1, od 18. veljače 2015. godine), članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 77/14), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017. – 2019., članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja  objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 2015.

Na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. – 2015., Strateškog plana Ministarstva branitelja za razdoblje 2015. – 2017., Odluke o postupku i načinu dodjele financijske potpore projektima udruga branitelja u 2015. godini (Klasa: 007-01/115-0001/12, Urbroj: 522-03/1-2-3-15-1, od 18. veljače 2015. godine), članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 77/14), Ministarstvo branitelja objavljuje Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 

Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017. – 2019., članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), te članka 33. Zakona o udrugama (NN 77/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja  objavljuje Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Natječaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo branitelja raspisuje javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni Najtečaj za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj.

U otvorenom roku iz Općih uvjeta javnog natječaja zaprimili smo nekoliko upita potencijalnih natjecatelja. Odgovore na postavljena pitanja možete pronaći priložene uz dokumentaciju.
Natječaj za dodjelu stipendija i naknada
Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima, Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje
 

NATJEČAJ

 
za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2016/2017. 
Objava rezultata Natječaja za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj
Natječaj za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine (2015./2016.)
Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija za godinu 2015/2016.

Dokumenti

Objava rezultata natječaja udruga u 2014. godini
Temeljem provedbe Javnog natječaja za Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, Javnog natječaja za Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i Javnog natječaja za Sudionike i stradalnike Drugog svjetskog rata, Ministarstvo objavljuje rezultate natječaja.
Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 11. svibnja 2015. godine u Narodnim novinama (NN 50/15) Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša.

Prijave na natječaj podnose se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a tekst Natječaja s pripadajućim obrascima dostupan je na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr) pod naslovom Javni pozivi i natječaji Fonda za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, u dijelu Sektor zaštite okoliša.

Link na internetsku stranicu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na kojoj je objavljen Natječaj, u dijelu Sektor zaštite okoliša je : http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Natječaj za izbor društva za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji objavio je 28. srpnja 2015. godine u Narodnim novinama, Jutarnjem listu i Večernjem listu Natječaj za izbor društva za upravljanje Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.  

Rok za podnošenje ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja je 30 dana od objave natječaja.

Otvaranje ponuda je javno i održat će se 27. kolovoza 2015. godine u Ministarstvu branitelja, Savska cesta 66, u dvorani na V. katu u 14,00 sati.

Ponovljeni natječaj za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine
Kanditati koji su dostavili potpunu i pravovaljanu natječajnu dokumentaciju u natječajnom razdoblju od 01. 12. do 31.12.2014. godine obvezni su dostaviti samo novi Prijavni obrazac (obrasci A, B, C, D i E –bez ovjere) kako bi prijava na Natječaj bila evidentirana u novom natječajnom razdoblju.

Kanditati koji su u natječajnom razdoblju od 01.12. do 31.12.2014. dostavili nepotpunu dokumentaciju obvezni su, uz novi Prijavni obrazac (obrasci A, B, C, D i E –bez ovjere ako su ranije ovjereni) dostaviti nadopunu natječajne dokumentacije.

Kandidati koji se prvi put javljaju na natječaj obvezni su u natječajnom razdoblju dostaviti potpunu natječajnu dokumenataciju i ovjerene prijavne obrasce sukladno tekstu ovog Natječaja.
Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar
Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog Rata Vukovar raspisuje Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar.

Dokumenti

Natječaj za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisuje natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku, godinu 2014/2015.
 
Natječaj je završio zaključno s 31. prosincem 2014. godine.
Zaprimljene prijave su trenutno u obradi.

Dokumenti