Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015.

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. godini (Klasa: 612-01/15-0001/1, Urbroj: 522-03/1-1-15-2 od 11. rujna 2015. godine), koji je bio objavljen 15. rujna 2015. godine i Odluke o provedbi Programa sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu u 2015. godini (Klasa: 612-01/15-0001/1, Urbroj: 522-03/1-1-15-1 od 11. rujna 2015. godine) Ministarstvo objavljuje rezultate Javnog poziva.

Rbr.

Podnositelj

Naziv djela

Odobreni iznos

  1.  

Udruga za audiovizualno stvaralaštvo „ARTIZANA“

„Ivan Anđelić – Doktor – Slike iz života ratnika

 

100.000,00 kn

  1.  

FOTO MELLA, obrt za fotografske usluge

„Vukovarom obilježeni“

 

96.000,00 kn

  1.  

Udruga za promicanje umjetnosti i kulture „ARS SPIRITUS“

„Kad je Dunav prestao teći“

 

35.000,00 kn

Dokumenti