Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini (KLASA: 564-01/21-03/1, URBROJ: 522-6/1-2-21-2 od 08. veljače 2021. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje rezultate Javnog poziva.