Savjetovanja MHB-a provedena prije aplikacije e-Savjetovanja


Sukladno Zaključku Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora od 5. prosinca 2014. godine povlači se sa javne rasprave Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U vezi s gore navedenim povlači se sa javne rasprave i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Dana 23. lipnja 2017. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave o Nacrtu prijedloga novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Svi zainteresirani mogu do 22. srpnja 2017. godine  dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja". Savjetovanje je dostupno ovdje

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na stranici "Kako se registrirati?"

Dokumenti

Konačni prijedlog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Konačnog prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 13. veljače do 14. ožujka 2015. godine tijekom kojega je pristiglo jedno (1) očitovanje dionika zainteresirane javnosti.

Zahvaljujemo dioniku na sudjelovanju u javnoj raspravi.

Prijedlog Pravilnika o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Pravilnika o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalačkoj populaciji i drugim osobama. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 12. ožujka do 27. ožujka 2015. godine.
Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
Dana 09. srpnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave za prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.

Svi zainteresirani mogu do 09. kolovoza 2015. godine  dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja".
 
Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1559

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na stranici "Kako se registrirati?"
Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja
Dana 09. srpnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave za prijedlog Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja.

Svi zainteresirani mogu do 09. kolovoza 2015. godine  dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja".
 
Savjetovanje je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1561

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na stranici "Kako se registrirati?"
Nacrt prijedloga Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
Ministarstvo branitelja održalo je javno savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 20. srpnja do 20. kolovoza 2012. godine, tijekom kojega su pristigla očitovanja od strane 2 dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 15. siječnja do 15. veljače 2015. godine.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 10. do 24. listopada 2012. godine. Tijekom navedenog razdoblja Ministarstvo branitelja je održalo i dvije Javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona (12. listopada u Splitu i 19. listopada u Požegi). Napominjemo da je prije provođenja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, 6. rujna 2012. godine, ministar branitelja članovima Savjeta branitelja predstavio ključne izmjene i dopune Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te je potom, 17. rujna 2012. godine, imao sastanak sa Savjetom branitelja i predsjednicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata na državnoj razini povodom istoga Zakona. Svim dionicima zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj raspravi.
Prijedlog Uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Uredbe o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 16. veljače do 2. ožujka 2015. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr.

Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".
Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 29. listopada do 12. studenog 2012. godine, tijekom kojega su pristigla očitovanja od strane 2 sudionika zainteresirane javnosti.
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Dana 02. srpnja 2015. godine započeo je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću otvaranjem javne rasprave za Nacrt prijedloga Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Svi zainteresirani mogu do 02. kolovoza 2015. godine  dostaviti komentare putem središnjeg portala za savjetovanje "e-Savjetovanja".
 
Savjetovanje je dostupno na poveznici: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

U savjetovanju mogu sudjelovati samo registrirani korisnici, pa Vas molimo da se registrirate prije komentiranja.

Detaljne informacije o postupku registracije možete pronaći na stranici "Kako se registrirati?"
Prijedlog Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 11. do 26. veljače 2013. godine, tijekom kojega je pristiglo jedno očitovanje dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 29. ožujka do 28. travnja 2013. godine.

Tijekom navedenog razdoblja Ministarstvo branitelja je održalo i dvije javne rasprave o Prijedlogu Uredbe (12. travnja u Šibeniku i 23. travnja u Vukovaru).
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 28. srpnja do 11. kolovoza 2014. godine, tijekom kojega su pristigla 2 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 14. do 29. svibnja 2013. godine.
Prijedlog Uredbe o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Uredbe o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 3. do 18. lipnja 2014. godine, tijekom kojega je pristiglo 5 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Nacrt prijedloga Zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 7. svibnja do 6. lipnja 2014. godine, tijekom kojega su pristigla 4 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 30. travnja do 30. svibnja 2013. godine, tijekom kojega je pristiglo jedno očitovanje dionika zainteresirane javnosti. Dioniku zahvaljujemo na sudjelovanju u javnoj raspravi.
Nacrt prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i Nacrta iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 17. ožujka do 30. travnja 2014. godine, tijekom kojega je pristiglo 7 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Nacrt prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 31. listopada do 1. prosinca 2013. godine, tijekom kojega su pristigla 4 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na medicinsku, odnosno fizikalnu rehabilitaciju, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 21. ožujka do 5. travnja 2014. godine.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga o Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 31. listopada do 1. prosinca 2013. godine, tijekom kojega je pristiglo 7 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 5. do 20. ožujka 2014. godine.
Nacrt prijedloga Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 22. studenog do 06. prosinca 2013. godine, tijekom kojega je pristiglo jedno očitovanje dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Ministarstvo branitelja održalo je internetsko savjetovanje povodom Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 29. siječnja do 13. veljače 2014. godine, tijekom kojega je pristiglo 6 očitovanja dionika zainteresirane javnosti.
Prijedlog Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 23. rujna do 23. listopada 2014. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr.

Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".
Prijedlog Pravilnika o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima
Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Pravilnika o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima.

Pravilnik se donosi na temelju obveze iz članka 3. Zakona o dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 92/14) kojim je propisano da će ministar branitelja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona donijeti pravilnik o vođenju evidencija svih zadruga i saveza, te službenu evidenciju njihovih upravitelja kojim će se propisati sadržaj, uvjeti, način i postupak prikupljanja podataka, njihovo vođenje i ažuriranje, te razmjena s drugim tijelima.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 11. rujna do 5. listopada 2014. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr.

Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".
Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" s Obrazloženjem
Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar". Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 16. listopada do 3. studenog 2014. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr. Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".
Prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima i kontroli namjenskog trošenja sredstava
Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima i kontroli namjenskog trošenja sredstava.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 3. listopada do 3. studenog 2014. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr.

Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".