Prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima i kontroli namjenskog trošenja sredstava

Ministarstvo branitelja otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima i kontroli namjenskog trošenja sredstava.

Ministarstvo ovim putem poziva zainteresiranu i stručnu javnost da putem Obrasca dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja u razdoblju od 3. listopada do 3. studenog 2014. godine na adresu e-pošte: savjetovanje@branitelji.hr.

Napominjemo da će Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i tablica s objedinjenim primjedbama/prijedlozima i obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih, biti objavljeni nakon završenog savjetovanja na web stranici Ministarstva pod linkom "Zatvorena savjetovanja".