Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" s Obrazloženjem

Sadržaj

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" s Obrazloženjem"
Objava

14.11.2014.