Objavljen nacrt liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijske potpore za 2024. godinu

Sukladno odredbi članka 7. st. 1. Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata (NN 57/18. i 147/20.) objavljeni su nacrt Liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita (7.412 zahtjeva) odnosno nacrt Liste prvenstva za dodjelu financijske potpore (1.541 zahtjev).

Na listu prvenstva podnositelji zahtjeva mogu uložiti prigovor zaključno sa 15. veljače 2024.

Prigovor se može uputiti pismenim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Sektor za stambeno zbrinjavanje, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb ili na e-mail: stambena@branitelji.hr

Nakon isteka roka za prigovor, potvrđene Liste prvenstva objavit će se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja i primjenjivat će se od 1. ožujka 2024. te će vrijedit do objave potvrđenih listi prvenstava za iduću kalendarsku godinu.