Izvješće o namjenskom utrošku sredstava za Mjeru potpore proširenja postojeće djelatnosti

Koje su obveze korisnika potpore i što mora sadržavati izvješće, možete pronaći u vodiču za pravdanje namjenskog utroška sredstava.