Rezultati javnog poziva za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini (KLASA: 100-01/18-01/231, URBROJ: 522-07/1-2-18-2 od 15. listopada 2018. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje listu odobrenih zahtjeva. S obzirom na raspoloživa sredstava osigurana u Državnom proračuna za 2018. godinu, odobreno je ukupno 8 zahtjeva.