Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. godini te anketni poziv za iskaz interesa za prijevod prethodno tiskanih djela  i objavu u elektroničkom  obliku - pilot projekt (KLASA:612-10/18-01/1, URBROJ: 522-07/1-2-18-11 od 5. srpnja 2018. godine), koji je bio otvoren je od 12. srpnja 2018. godine do 15. rujna 2018. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje rezultate Javnog poziva: