Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranju prijevoda i objave u e-obliku prethodno tiskanih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini (KLASA: 612-10/21-01/2, URBROJ: 522-6/1-2-21-2 od 03. ožujka 2021. godine) i Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini (KLASA: 612-10/21-01/2, URBROJ: 522-6/1-2-21-16 od 30. rujna 2021. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje rezultate Javnog poziva.