Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini (KLASA: 612-10/21-02/1, URBROJ: 522-6/1-2-21-3 od 03. ožujka 2021. godine) i Odluke o izmjeni Odluke o provedbi Programa sufinanciranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2021. godini (KLASA: 612-10/21-02/1, URBROJ: 522-6/1-2-21-9 od 22. studenoga 2021. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje rezultate Javnog poziva.