Javni poziv za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2014. godini

Sadržaj

Javni poziv za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2014. godini
Objava

03.10.2014.