Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/2016) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017),   Ministarstvo hrvatskih branitelja je obvezno registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH) - link

U EOJN RH, u desnom kutu kliknite na izbornik „Registri ugovora“, u rubrici „Naručitelj“: „Ministarstvo hrvatskih branitelja“ te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Registar ugovora  Ministarstva hrvatskih branitelja za 2021. godinu.