Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/2016 – dalje u tekstu: ZJN 2016)

2. veljače 2021.
 
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016.
 

28. siječnja 2020.
 
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Okvirne sporazume, odnosno Ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016.