Planovi javne nabave


Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2021. godinu

  • Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja i sve njegove promjene objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)
  • U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u desnom kutu kliknite na izbornik „Planovi nabave, u rubrici Pregled objavljenih planova nabave, u polje Godina plana upišite 2021., pod „Naručitelj“: „Ministarstvo hrvatskih branitelja“ te „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili objavljeni Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2021. godinu
  • Odluka o prihvaćanju plana nabave

Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2020. godinu

 

Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2019. godinu 


Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2018. godinu


Plan nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2017. godinu 


II. izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva hrvatskih branitelja za 2016. godinuI. Izmjena i dopunu Plana nabave Ministarstva branitelja za 2016. godinuZelena javna nabava

Postupak poticanja javnih tijela na kupovinu zelenih proizvoda i uslugaPlan nabave Ministarstva branitelja za 2016. godinu