Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti u 2020. godini koji će biti otvoren od 27. svibnja do 25. lipnja 2020. godine.Obavijest od 29. svibnja 2020. godine o izmjeni teksta Javnog poziva za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti objavljenog 27. svibnja 2020. godine.
 
  1. U tekstu Javnog poziva, dijelu točke II. koja propisuje prihvatljive podnositelje – zadruge hrvatskih branitelja, mijenja se podtočka 2. redni broj 3. i glasi: „zadruga koja u potpunosti ima ispunjene ugovorne obveze te opravdan namjenski utrošak svake realizirane novčane potpore koju joj je dodijelilo Ministarstvo odnosno koje su joj dodijeljene temeljem zajedničke suradnje Ministarstva i drugih institucija“
 
  1. U ostalim dijelovima Javni poziv za dodjelu potpora za proširenje postojeće djelatnosti ostaje neizmijenjen.