Javna nabava

Slika /slike/Javna nabava.jpg
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

04.04.2017.
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 ("Narodne novine", br. 120/2016) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN 2016.