Stambena pitanja

  • Slika
  • Slika

Objavljene liste prvenstva za dodjelu stambenog kredita i liste prvenstva za dodjelu financijske potpore za kupnju ili izgradnju prve nekretnine za 2014. godinu
Stambeno zbrinjavanje - pojašnjenje- Zahtjev za dodjelu kredita
- Financijska potpora
- Pravo na stambeni kredit
- Iznos kredita
- Formiranje Liste prvenstva
- Kamatne stope i rokovi otplate
- Organizirana izgradnja
- Dodjela stana ili kuće u državnom vlasništvu
- Ustupanje bez naknade građevinskog zemljišta

Obrasci- Zahtjev za ostvarivanje prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja
- Zahtjev za dodjelu stambenog kredita
- Zahtjev za dodjelu financijske potpore odnosno subvencije na kamate na kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine
- Zamolba za izdavanje potvrde za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa (legalizacija) i komunalno opremanje
- Popis dokumentacije za potvrde za komunalno opremanje/doprinos - (za osobe koje imaju – ili su imale podnesen zahtjev za dodjelu stambenog kredita)
- Popis dokumentacije za potvrdu za komunalno opremanje/doprinos - (za osobe koje nemaju podnesen zahtjev za dodjelu stambenog kredita)
- Izjava za komunalno
- Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću - poboljšanje, dogradnja, razlika m2
- Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću - kupnja i izgradnja

Stambena komisija- Odluka o imenovanju članova Stambene komisije Ministarstva branitelja
- Poslovnik o radu Stambene komisije Ministarstva branitelja
- Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine za javni najam stana u vlasništvu RH, a pod upravljanjem MBRH
- Zapisnik s 1. sjednice Stambene komisije, 28. ožujka 2013.
- Zapisnik s 2. sjednice Stambene komisije, 6. svibnja 2013.
- Zapisnik s 3. sjednice Stambene komisije, 27. lipnja 2013.
- Zapisnik s 4. sjednice Stambene komisije, 8. kolovoza 2013.
- Zapisnik s 5. sjednice Stambene komisije, 2. listopada 2013.
- Zapisnik sa 6. sjednice Stambene komisije, 14. studenoga 2013.
- Zapisnik sa 7. sjednice Stambene komisije, 16. siječnja 2014.
- Zapisnik s 8. sjednice Stambene komisije, 17. veljače 2014.
- Zapisnik s 9. sjednice Stambene komisije, 15. travnja 2014.g.
- Zapisnik s 10. sjednice Stambene komisije, 4. lipnja 2014.

Dodijeljeni stanovi i krediti- Popis dodijeljenih stanova u Mokošici, Dubrovnik

Stručna komisija- Odluka o imenovanju članova Stručne komisije
- Ugovor o pružanju usluga konzaltinga
- Ugovor o pružanju usluga konzaltinga za 2014. godinu.

Dokumenti