Prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima i kontroli namjenskog trošenja sredstava

Sadržaj

Prijedlog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima i kontroli namjenskog trošenja sredstava
Objava

14.11.2014.