Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2020. godini na području RH

Na temelju Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 555-09/20-01/1, URBROJ: 522-07/1-1-20-1 od 21. siječnja 2020. godine) i Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 555-09/20-01/1, URBROJ: 522-6/1-1-20-28 od 9. prosinca 2020. godine) te provedenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/20-01/1, URBROJ: 522-07/1-1-20-2 od 23. siječnja 2020. godine) objavljenog 23. siječnja 2020. godine, Ministarstvo objavljuje rezultate Javnog poziva.