Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna RH u 2019. godini na području RH

Na temelju Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (KLASA: 555-09/19-01/2, URBROJ: 522-07/1-1-19-4 od 25. siječnja 2019. godine) i Odluke o izmjeni Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (KLASA: 555-09/19-01/2, URBROJ: 522-07/1-1-1-18-43 od 20. studenoga 2019. godine) te provedenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini na području Republike Hrvatske (KLASA: 555-09/19-01/2, URBROJ: 522-07/1-1-1-19-5 od 30. siječnja 2019. godine) objavljenog 30. siječnja 2019. godine, Ministarstvo objavljuje rezultate Javnog poziva.