Uredbe

  • Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata NN: 78/13
  • Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN: 142/06
  • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN: 78/11, NN: 106/12, NN: 130/13
  • Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog NN: 79/13
  • Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN: 87/14
  • Uredba o uredskom poslovanju NN: 9/09
  • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" NN: 54/13; NN 140/14
  • Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi NN: 74/10, NN: 142/11, NN: 53/12
  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja NN: 28/12, NN: 31/13, NN: 40/15