Uredbe

  • Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata NN: 57/18
  • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN: 78/11, NN: 106/12, NN: 130/13
  • Uredba o uredskom poslovanju NN: 9/09
  • Uredba o osnivanju Javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" NN: 54/13; NN 140/14
  • Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi NN: 78/17
  • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja NN 108/17
  • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja NN 68/2021