Pravilnici

 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć NN: 107/14
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za urađenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prijelaznih putova NN: 78/13
 • Pravilnik o tekstu natipisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja NN: 78/13
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja NN: 78/13
 • Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN: 141/12
 • Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenik hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN: 73/14
 • Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN: 43/05, NN:41/09
 • Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima NN: 106/09
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i pravo na naknadu dijela troškova školarine poslije diplomskih studija na visokim učilištima NN: 123/06, NN: 157/13
 • Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata NN: 134/13
 • Pravilnik o osiguravanju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN: 178/13
 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodu prilaza do zgrade i prilagodbu stana, a potrebe HRVI iz Domovinskog rata s ogranočenom sposobnosti kretanja NN: 142/13
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje NN: 45/05, NN: 21/06, NN: 131/06
 • Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. Skupine NN: 43/05
 • Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata NN: 45/05, NN: 146/09
 • Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata NN: 68/14
 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe NN: 45/05
 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe NN: 29/02
 • Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve NN: 45/05
 • Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve NN: 29/02
 • Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN: 29/02, NN: 32/02
 • Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN: 116/11
 • Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti NN: 37/05
 • Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata NN: 14/06
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja NN: 25/07, NN: 40/10
 • Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova NN: 52/05, NN: 155/08 , NN: 31/11, NN: 95/11
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim i isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskih trošenja sredstava NN: 54/08, NN: 155/08
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN: 27/05, NN: 127/07, NN: 114/10, NN: 31/11
 • Pravilnik o oblicima, načinima i uvjetima ostalih programa izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva branitelja od 02. listopada 2013. godine
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oblicima, načinima i uvjetima ostalih programa izobrazbe državnih službenika i namještenika Ministarstva branitelja od 26. siječnja 2015. godine