Pravilnici

 • Poslovnik o radu Stambene komisije Ministarstva hrvatskih branitelja od 18. ožujka 2022.g. 
 • Poslovnik o radu Stambene komisije
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 104/18
 • Pravilnik o evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN 127/21
 • Pravilnik o evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata NN 127/21
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata NN 127/21
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za civilne stradalnike iz Domovinskog rata NN 56/22
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata NN 56/22
 • Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 118/21
 • Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata NN 118/21
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara NN 119/18
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji NN 78/22
 • Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata NN 73/14
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za civilne stradalnike iz Domovinskog rata NN 78/22
 • Pravilnik o dodjeli stambenog kredita i financijske potpore NN 64/18
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje NN 51/18 NN 41/22
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata NN 38/18NN 53/20, NN 78/22
 • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Ministarstvu hrvatskih branitelja; Prilog 1_Popis institucija iz nadležnosti
 • Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova NN 16/18 
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji NN 12/18NN 56/22
 • Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine NN 16/18
 • Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima NN 21/18
 • Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava NN 21/18
 • Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata NN 21/18
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za HRVI iz Domovinskog rata NN 21/18NN 41/22
 • Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti NN 12/18
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji NN 56/22
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za urađenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prijelaznih putova NN 78/13
 • Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja NN 78/13
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja NN 78/13
 • Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima NN 106/09NN 14/20
 • Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata NN 68/14
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 124/14, NN 115/15, NN 87/16, NN 3/18NN 126/19, NN 108/20
 • Pravilnik o dodjeli braniteljskih zahvalnica NN 27/19 
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu NN 41/22
 • Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu NN 53/20
 • Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o osobama nestalim u Domovinskom ratu i Evidencije smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa NN 22/20