Samostalni sektor za proračun i financije

  • osigurava i nadzire obavljanje analitičko-planskih, obračunskih te računovodstveno-knjigovodstvenih poslova za potrebe Ministarstva
  • izrađuje prijedlog Financijskog plana Ministarstva, preraspodjele i izmjene Financijskog plana i propisana financijska izvješća
  • obavlja poslove proračunskog računovodstva i koordinira izvršenje proračunskih rashoda putem državne riznice
  • obavlja poslove platnog prometa te priprema isplate korisnicima trajnih prava temeljem zahtjeva prvostupanjskih tijela i drugih nadležnih službi
  • koordinira poslove vezane za razvoj financijskog upravljanja, te uspostavlja sustav izvješćivanja u svrhu učinkovitog upravljanja proračunskim sredstvima po programima koje provode upravne organizacije Ministarstva 


Služba za plan i analizu

Služba za računovodstvene poslove