Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini

Na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje tiska književnih ili publicističkih djela o Domovinskom ratu te sufinanciranje prijevoda i objave u e-obliku prethodno objavljenih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini (KLASA: 612-10/19-01/2, URBROJ: 522-07/1-2-19-2 od 28. veljače 2019. godine), Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje rezultate Javnog poziva.

Dokumenti