7. Uprava za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć

  • Ravnatelj Dinko Tandara

 

Tel: 01/2308-597

Fax: 01/2308-531

E-mail: dinko.tandara@branitelji.hr