6.a Samostalni sektor za strateško planiranje i EU projekte

  • Načelnica Lina Lena Soukup
Tel: 01/2308-814

E-mail: linalena.soukup@branitelji.hr
 
  • Služba za strateško planiranje, programiranje, međunarodnu suradnju i EU projekte
Voditeljica Službe: Lea Talevski

Tel: 01/2308-560

E-mail: lea.talevski@branitelji.hr
 
  • Služba za provedbu, kontrolu i izvještavanje po EU projektima
Voditeljica Službe: Nataša Vukičević

Tel: 01/2308-746

E-Mail: natasa.vukicevic@branitelji.hr
 
  • ​​Odjel za provedbu EU projekata
 
  • Odjel za kontrolu provedbe i izvještavanje po EU projektima