3. Samostalni sektor za javnu nabavu, ugovaranje, planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza

Načelnica: Ines Milun
Tel: 01/2308-899
E-mail: ines.milun@branitelji.hr
 

  • Služba za javnu nabavu i ugovaranje

Voditeljica: Tamara Marić
Tel: 01/2308-833
E-mail: tamara.maric@branitelji.hr
 
  • Služba za planiranje nabave i praćenje ugovornih obveza

Voditeljica: Vlatka Tomašić
Tel: 01/2308-646
E-mail: vlatka.tomasic@branitelji.hr