O projektu

Svrha projekta je doprinijeti pružanju visokokvalitetnih psihosocijalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata povećanjem razine znanja i informacija zaposlenika Ministarstva hrvatskih branitelja o kvaliteti življenja i aktualnim potrebama hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te razvoj kvalitetnih programa usmjerenih na psihosocijalno osnaživanje. 

Uzimajući u obzir da se ovaj projekt odnosi na sveobuhvatno istraživanje potreba hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata koje će obuhvaćati cijelu Republiku Hrvatsku, rezultati istraživanja, kao i prijedlozi programa za provedbu psihosocijalnog osnaživanja, bit će temelj za daljnji razvoj visokokvalitetnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata. Prvenstveno se ovo odnosi na provedbu projekta "Program psihosocijalnog osnaživanja- Faza 2" koji predviđa praktičnu provedbu i razvoj usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i koji se također planira provesti putem sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Isto tako, znanstveno će istraživanje omogućiti prikupljanje novih podataka i nadopunu postojećih saznanja novim znanjima koja će služiti kao podloga, ne samo za spomenutu drugu fazu ovog projekta, već i za kreiranje kvalitetnih i usmjerenih programa i politika za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata u budućnosti. Ova nova saznanja bit će na raspolaganju svim relevantnim dionicima koji pružaju skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kako bi se na taj način odgovorilo na specifične potrebe ove populacije nakon završetka projekta.