Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih braniteljaNaziv projekta: Integrirani informacijski sustav Ministarstva hrvatskih branitelja

Ukupna vrijednost projekta: 4.097.802,50 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 3.483.132,12 kuna

Razdoblje provedbe: 31. svibnja 2017. - 31. svibnja 2021.

Opći cilj: Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave razvojem softverskog rješenja.

Specifični cilj: 
Obuhvatiti sve redovito ažurirane informacije o hrvatskim braniteljima te članovima njihovih obitelji na jednom mjestu, u jednoj bazi te omogućiti dostupnost javnih usluga krajnjim korisnicima, uključujući korisnike u udaljenim mjestima i na otocima, kao i olakšan pristup informacijama osobama s posebnim potrebama i ugroženim skupinama putem sustava e-Građani.

Ciljane skupine:
  • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji i
  • djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja

Kontakt osoba: 
Marko Krajačić
telefon: 01/2308-618
adresa e-pošte: marko.krajacic@branitelji.hr

Relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr