O projektu

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - Faza 1

Ukupna vrijednost projekta: 6.396.200,00 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 5.436.770,00 kuna

Razdoblje provedbe: 18.10.2018. - 18.8.2020.

Opći cilj: Doprinijeti razvoju stručnih kompetencija stručnjaka Centara za psihosocijalnu pomoć (PSP Centara), udruga iz Domovinskog rata i braniteljskih zadruga, s ciljem unaprjeđenja kvalitete psihosocijalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata te članove njihovih obitelji.

Specifični cilj: 
Podići razinu znanja, informiranosti i vještina stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu pomoć braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.

Ciljane skupine:
  • stručnjaci koji pružaju psihosocijalnu skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata u Centrima za psihosocijalnu pomoć (PSP Centrima),
  • stručnjaci koji pružaju psihosocijalnu skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata u udrugama iz Domovinskog rata,
  • stručnjaci koji pružaju psihosocijalnu skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata u braniteljskim socijalno-radnim zadrugama.

Kratki opis:
Projektne aktivnosti uključuju organizaciju i održavanje: informativno-edukativnog simpozija za osobe iz ciljane skupine, četiri ciklusa specijalističkih edukacija za osobe iz ciljane skupine u području rada s braniteljsko-stradalničkom populacijom, studijskog putovanja u sklopu suradnje s Izraelom u pružanju sveobuhvatne skrbi veteranskoj populaciji i konferencije o razmjeni iskustava, znanja i vještina.

Kontakt osoba: 
Stjepan Mileković
telefon: 01/2308-606
adresa e-pošte: stjepan.milekovic@branitelji.hr

Relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr