Ostvarivanje statusa i prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Slika /FOTOGRAFIJE/Ilustracije/MHB_logo_bez_pozadine.png

Na snagu stupile Vladine mjere za ublažavanje udara rasta cijena energenata na standard građana

Danas, 1. travnja 2022. stupa na snagu Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN, 31/22) i Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN, br. 31/22).

Navedenim uredbama propisano je da status ugroženog kupca energenata i pravo na  naknadu za ugroženog kupca energenata mogu ostvariti i korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i korisnici novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

O zahtjevu odlučuje centar za socijalnu skrb prema prebivališta podnositelja zahtjeva. Uz zahtjev je potrebno priložiti izvršno rješenje o priznatom pravu na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, odnosno rješenje o priznatom pravu na novčanu naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata i potvrdu da je rješenje aktivno, odnosno da je korisnik na isplati prava.

S obzirom na prethodno navedeno u nastavku donosimo osnovne informacije o načinu ostvarivanja prava a u prilogu je i obrazac za podnošenje zahtjeva.
 
Tko može ostvariti  pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata?

         korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (samac ili kućanstvo korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji)

         korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (samac ili kućanstvo korisnika novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata).

         korisnik zajamčene minimalne naknade (samac ili kućanstvo korisnika zajamčene minimalne naknade)

         korisnik nacionalne naknade za starije osobe (samac ili kućanstvo korisnika nacionalne naknade za starije osobe)

         korisnik osobne invalidnine prema Zakonu o socijalnoj skrbi kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanja (samac ili kućanstvo korisnika osobne invalidnine)

Ako su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata po više prethodno navedenih osnova, pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata može ostvariti samo po jednoj osnovi.

Gdje se podnosi zahtjev?

O zahtjevu odlučuje centar za socijalnu skrb prema prebivališta podnositelja zahtjeva. Zahtjev se može neposredno podnijeti centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, može se poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem.

Hrvatski branitelji i civilni stradalnici iz Domovinskog rata obrazac za podnošenje zahtjeva kao i sve potrebne informacije o načinu podnošenja zahtjeva mogu dobiti u područnim odjelima Ministarstva hrvatskih branitelja i upravnim tijelima u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležnim za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Koji je iznos subvencije za ugroženog kupca energenata?

400 kn mjesečno (od 1. travnja 2022. do 31. 3.2023.)

Na što se može koristiti pravo na subvenciju troškova energije?

Na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije u mjesečnoj visini do 400 kn.

Nakon što se ostvari status ugroženog kupca energenata, na koji način se koristi oslobođenje u iznosu do 400 kn?

Nakon priznatog statusa i naknade za ugroženog kupca energenata, kako biste iskoristili pravo na subvenciju u iznosu do 400 kn, račune za energiju je potrebno plaćati u poslovnici FINA-e  uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim mu je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.

Što ako račun za energiju prelazi 400 kn?

Ako račun za troškove energije prelazi iznos od 400,00 kn, korisnik može iskoristiti subvenciju do iznosa od 400,00 kn i platiti razliku odmah u FINI ili naknadno jer će se u protivnom iznos iznad 400,00 kn evidentirati kao dug.
Ako je iznos računa manji od 400,00 kn, korisnik može iskoristiti subvenciju samo u iznosu koji se nalazi na računu, bez mogućnosti prenošenja razlike u drugi mjesec.

Dokumenti:

Pisane vijesti