Održan pripremni sastanak u sklopu EU projekta za promicanje društvenog poduzetništva

  • Slika /FOTOGRAFIJE/Listopad/Marija Bistrica EU projekt/1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Na sastanku su predstavljene pojedinosti projekta čija alokacija iznosi više od dva milijuna kuna i kojim će se povećati informiranost hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji o društvenom poduzetništvu i jačati njihovi kapaciteti za pokretanje poduzetničkog pothvata. 

U sklopu provedbe EU projekta „Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata“ Ministarstvo hrvatskih branitelja održalo je u ponedjeljak, 23. listopada 2017. godine, u Mariji Bistrici pripremni sastanak s predstavnicima zadruga hrvatskih branitelja i udruga iz Domovinskog rata na kojem je sudjelovalo više od 150 hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Na sastanku su predstavljene pojedinosti projekta čija alokacija iznosi više od dva milijuna kuna i kojim će se povećati informiranost hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji o društvenom poduzetništvu i jačati njihovi kapaciteti za pokretanje poduzetničkog pothvata. Također, s predstavnicima zadruga hrvatskih branitelja i udruga iz Domovinskog rata raspravljene su predstojeće aktivnosti u projektu i mogućnosti njihovog uključivanja u provedbu.

Ispred Ministarstva hrvatskih branitelja okupljene je pozdravila državna tajnica Nevenka Benić koja je istaknula kako je Ministarstvo prepoznalo da se razvojem društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz rad zadruga i udruga može olakšati njihov pristup tržištu rada koji je otežan uslijed nekih objektivnih okolnosti, ali i predrasuda poslodavaca. „Udruga i zadruge nastale su vašim samoorganiziranjem, kako biste pomogli jedni drugima u prevladavanju egzistencijalnih i psihosocijalnih problema, no prerasle su tu ulogu te danas ne služe samo svojim članovima, već generiraju opću društvenu korist“, naglasila je gospođa Benić.

Ministarstvo će ovim projektom provesti konvencije, edukacije i poslovno mentorstvo za hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata te članove njihovih obitelji kako bi im pomogli u realiziranju njihovih poduzetničkih ideja temeljenih na društvenom poduzetništvu, a prva sljedeća aktivnost bit će konvencija koja će se održati u Rijeci 10. studenog ove godine.
 

Pisane vijesti