Stambeno kreditiranje hrvatskih branitelja

Slika /FOTOGRAFIJE/Listopad/HPB Protokol o suradnji/hpb kropana.jpg

S obzirom na učestale upite hrvatskih branitelja i članova obitelji stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, donosimo detaljnije informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja stambenih kredita na temelju Protokola o suradnji Ministarstva i HPB-a. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja i Hrvatska poštanska banka (HPB) potpisali su, 3. listopada 2017. godine, Protokol o stambenom kreditiranju hrvatskih branitelja i članova obitelji stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata kojim je utvrđeno kako će uvjeti stambenih kredita hrvatskim braniteljima i članovima obitelji stradalih uvijek biti među najpovoljnijima iz ponude HPB-a. S obzirom na učestale upite, donosimo detaljnije informacije o mogućnostima ostvarivanja kredita.

KORISNIK KREDITA
Korisnici kredita su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sukladno potvrdi koju je izdalo Ministarstvo hrvatskih branitelja. Zahtjev za realizaciju stambenog kredita korisnici mogu podići u najbližoj poslovnici HPB-a ili na njihovoj Internet stranici, uz naznaku da se radi o kreditima za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 
UVJETI KREDITA
Stambeni krediti mogu se podići u kunama ili eurima.
 
Iznos kredita za kupnju, kupnju i adaptaciju, izgradnju stambenih prostora – stanova, kuća, garaža i parkirnih mjesta
Korisnici mogu podići kredit u vrijednosti od 75.000 do 2.000.000 kuna ili od 10.000 do 265.000 eura u protuvrijednosti kuna, po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita.
 
Iznos kredita za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekta
Korisnici mogu podići kredit u vrijednosti od 75.000 kuna do najviše 500.000 kuna ili od 10.000 eura do 70.000 eura u protuvrijednosti kuna, po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan korištenja kredita.
 
Otplata ranije realiziranih stambenih kredita u HPB-u ili u drugim bankama
Stambenim kreditom HPB-a omogućeno je i refinanciranje kredita u drugim bankama te kredita Ministarstva hrvatskih branitelja (mandatnog kredita u HPB-u).
(Primjer: ukoliko korisnik ima stambeni kredit u drugoj banci u iznosu od 20.000 eura te kamatom od 5%, HPB može mu odobriti kredit u iznosu od 20.000 eura po kamati od 3,25% za zatvaranje postojećeg kredita).
 
Rok otplate
Otplatu kredita moguće je dogovoriti na rok od 24 do 360 mjeseci, uz mogućnost počeka do 12 mjeseci. Važno je napomenuti kako sudionici u kreditnom poslu ne smiju biti stariji od 75 godina u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta.
 
Godišnja kamatna stopa
Za kredit u kunama godišnja kamatna stopa iznosi 3,55% (EKS 3,61%), a za kredit u eurima 3,25% (EKS 3,30%). U oba slučaja kamate su fiksne za prvih 5 godine otplate.
 
KREDITNA SPOSOBNOST
Minimalni iznos redovnih mjesečnih primanja korisnika kredita mora iznositi 3.000 kuna. Redovna primanja ne uključuju invalidninu i ostala srodna primanja. Iznimno, kreditna sposobnost može se povećati o čemu odlučuje HPB. Kreditna sposobnost utvrđuje se sukladno internim aktima banke.
 
DODATNA DOKUMENTACIJA
Za realizaciju kredita potrebna je potvrda kojom se dokazuje status branitelja iz Domovinskog rata, odnosno potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji imaju pravo na kredit. Potvrda se pribavlja od nadležnog Ureda za obranu te ju je potrebno priložiti prilikom dostavljanja potrebne dokumentacije za realizaciju kredita. Banka po potrebi može izvršiti provjeru statusa hrvatskog branitelja ili člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
 
INSTRUMENTI OSIGURANJA BEZ JAMACA
Od svakog sudionika u kreditnom poslu banka traži obvezne i dodatne elemente osiguranja.
 
Obvezni instrumenti osiguranja su Izjava o zapljeni po pristanku dužnika potvrđena kod javnog bilježnika (obrazac izjave daje HPB), Zadužnica potvrđena kod javnog bilježnika (zadužnicu daje HPB) te Polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog (napravljena u bilo kojoj osiguravajućoj kući).
 
Kao dodatni instrument osiguranja banka može tražiti hipoteku na nekretnini.
 
Svi stradalnici iz Domovinskog rata koji otplaćuju stanove u vlasništvu Republike Hrvatske, koje im je dodijelilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, mogu te stanove staviti u zalog, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, pod uvjetom da dodijeljenim kreditnim sredstvima podmire kupoprodajnu cijenu stana. Visina traženih kreditnih sredstava ovisi o procjeni vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, u omjeru vrijednosti kredita i nekretnine 1:1.
Trošak procjene vrijednosti nekretnine podmiruje HPB, a nekretnine moraju biti upisane u zemljišne knjige.
(Primjer: Kupoprodajna cijena stana u vlasništvu RH, a pod upravljanjem Ministarstva hrvatskih branitelja, iznosi 20.000 eura. Procjena vrijednosti tog stana je 50.000 eura. Ukoliko korisnik podiže kredit od mogućih 50.000 eura, podmiruje 20.000 eura cijenu stana, a preostalih 30.000 eura može koristiti za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekta, uz priloženi troškovnik adaptacije odnosno dovršenja i dogradnje objekta).
 
Stambenim kreditom HPB-a hrvatskim braniteljima i članovima obitelji stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata omogućeno je refinanciranje kredita u drugim bankama te kredita Ministarstva hrvatskih branitelja (Mandatnog kredita u HPB-u).
 
Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova u kunskoj valuti
Po kamatnoj stopi 3,55% (EKS 3,61%), na rok otplate 30 godina, bez naknade za obradu, za glavnicu kredita od 500.000 kuna mjesečni anuitet iznosi 2.259,20 kuna.
 
Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova u valuti euro
Po kamatnoj stopi 3,25% (EKS 3,30%), na rok otplate 30 godina, bez naknade za obradu, za glavnicu kredita od 70.000 eura mjesečni anuitet iznosi 304,64 eura.
 
DOBRO JE ZNATI
Za sve klijente koji podnesu zahtjev za kredit HPB ne naplaćuje naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Banka podmiruje trošak elaborata procjene nekretnine.
 
Za sva dodatna pitanja vezana uz prijevremenu otplatu stanova, kredita Ministarstva hrvatskih branitelja te status hrvatskog branitelja, možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: krediti@branitelji.hr 
 
Detaljnije informacije o uvjetima realizacije stambenih kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci, možete dobiti u poslovnicama HPB-a.

Pisane vijesti