Aktualni natječaji

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, objavljen 20.11.2018.
Sukladno članku 61. st. 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te u svezi s člankom 50.b, a u vezi s Oglasom KLASA: 112-03/18-01/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-1, objavljenim dana 23.7.2018. godine na stranici Ministarstva uprave, Ministarstva hrvatskih branitelja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a djelomično obustavljenim Odlukom KLASA:112-03/18-01/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-39 dana 3.10.2018. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja ponovno raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 9.11.2018.
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11), Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-4 od 10. svibnja 2018. i Izmjenama Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-17 od 31. listopada 2018. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog poziva.

Dokumenti

Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu hrvatskih branitelja za 2018. godinu
Sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu.
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 24.10.2018.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljenog 27.6.2018.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljenog 23.7.2018.
Poziv na razgovor s Komisijom za radna mjesta iz Oglasa objavljenog 23.7.2018. godine

Dokumenti

Poziv na testiranje za radna mjesta iz Javnog natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljenog 27.6.2018. godine u Narodnim novinama broj 57/18

Dokumenti

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 23.7.2018.
Sukladno članku 61. st.8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08,  34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ broj: 43/18, 52/18), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljenog 4.10.2017.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 27.6.2018.
Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b Zakona o državnim službenicima ( „Narodne novine“  broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,150/11, 34/12, 49/1237/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17), u vezi s  Javnim natječajem KLASA:112-01/17-0006/2, URBROJ:522-02/1-2-17-1,  objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 98/17 dana 4.10.2017. te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-01/17-0006/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-191. dana 9.5.2018. te Javnim natječajem KLASA: 112-01/17-06/4, URBROJ: 522-02/1-2-17-1, objavljenim u „Narodnim novinama“ broj: 132/17 dana 29.12.2017. te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-01/17-06/4, URBROJ: 522-02/1-2-18-82 dana 25.5.2018., Ministarstvo hrvatskih branitelja ponovno raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Poziv na razgovor s Komisijom za radno mjesto iz Oglasa, objavljenog 28.5.2018.

Dokumenti

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljenog 29.12.2017.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 30.5.2018.
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu KLASA: 100-01/18-02/2, URBROJ: 522-02/1-2-18-4 od 10. svibnja 2018., Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog poziva.

Dokumenti

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, objavljen 28.5.2018.
Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti, kandidati mogu naći u samom tekstu Oglasa.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu
Sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2018. godinu.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu hrvatskih branitelja
Poziv na testiranje u Splitu za radna mjesta iz Javnog natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljenog 29.12.2017. godine u Narodnim novinama broj 132/17

Dokumenti

Poziv na testiranje za radna mjesta iz Javnog natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljenog 29.12.2017. godine u Narodnim novinama broj 132/17

Dokumenti

Poziv na testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 3. iz Javnog natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljenog 29.12.2017. godine u Narodnim novinama broj 132/17

Dokumenti

Poziv za testiranje za radna mjesta iz Javnog natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljenog 4.10.2017. godine u Narodnim novinama broj 98/17

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja, objavljen 29.12.2017.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. i 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 78/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“ broj: 58/17) te suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/17-01/2071, URBROJ: 515-04-01-02/3-17-2 od 11.12.2017. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Poziv za testiranje za radna mjesta iz Javnog natječaja Ministarstva hrvatskih branitelja, objavljenog 15.9.2017. godine u Narodnim novinama broj 93/17

Dokumenti

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 30.10.2017.
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.
Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 10.10.2017.
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljen 4.10.2017.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), članku 2. i 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu ("Narodne novine" broj: 58/17) te očitovanju Ministarstva uprave KLASA: 112-02/17-01/1685, URBROJ: 515-04-01-02/9-17-2 OD 11.9.2017. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Iskazivanje interesa za premještaj u državnoj službi
Ministarstvo hrvatskih branitelja poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Svi detalji i potrebne informacije nalaze se u tekstu Poziva.
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo hrvatskih branitelja
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 61/17), Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 17.7.2017.
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN br. 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2017. godinu KLASA: 100-01/17-0002/1, URBROJ: 522-02/1-2-17-6 od 5.4.2017 godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu pronaći u samom tekstu Javnog poziva.
Obrazac za prijavu, koji se prilaže dokumentaciji prijave na Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, nalazi se pod rubrikom Dokumenti.
Poziv kandidatima na pisano testiranje 9. lipnja 2017. za Javni natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja objavljen u Narodnim novinama 116/16.
Poziv kandidatima na razgovor, temeljem Javnog poziva objavljenog 2.5.2017.
Komisija za provedbu postupka prijma na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u Ministarstvo hrvatskih branitelja, temeljem Javnog poziva  objavljenog  2.5.2017.  poziva kandidate  na  razgovor.

Dokumenti

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu hrvatskih branitelja, objavljenog dana 14.12.2016. godine u Narodnim Novinama 116/16.

Dokumenti

Poziv na razgovor kandidatima za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva
Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice  Ministarstva koji je objavljen  „Narodnim novinama broj 55/16“ od 15.06.2016. godine.
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja, 2.5.2017.“
Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN br. 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2017. godinu KLASA: 100-01/17-0002/1, URBROJ: 522-02/1-2-17-6 od 5.4.2017 godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2017. godinu
Sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo hrvatskih branitelja za 2017. godinu
Obavijest kandidatima o pisanom testiranju za raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj 116 od 14.12.2016. godine
Poziv kandidatima na testiranje povodom Oglasa objavljenog 6.2.2017. godine
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandidate, čije su prijave ispunile formalne uvjete iz Oglasa objavljenog 6.2.2017. godine, na pisano testiranje – provjeru stručnog i radnog iskustva.
  • radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Sektoru za žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
Poziv kandidatima na testiranje povodom Javnog natječaja objavljenog 14.12.2016. godine
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme poziva kandidate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Javnog natječaja objavljenog 14.12.2016. godine, na pisano testiranje.
  • radno mjesto stručnog referenta u Službi za proračun i financije, Sektor za proračun, financije, informatizaciju i javnu nabavu
  • radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Službi za savjetodavnu pomoć – Područna jedinica Bjelovar, Sektor za psihosocijalnu, zdravstvenu i savjetodavnu pomoć, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. 
Poziv kandidatima na testiranje povodom Oglasa objavljenog 14.12.2016. godine
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandidate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 14.12.2016. godine, na pisano testiranje - provjeru stručnog i radnog iskustva.
Obavijest kandidatima o odgodi testiranja za Oglas
Obavijest kandidatima o odgodi testiranja za Javni natječaj
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Poziv kandidatima na testiranje
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme poziva kandidate, čije su prijave ispunile formalne uvjete Oglasa objavljenog 14.12.2016. godine, na pisano testiranje - provjeru stručnog i radnog iskustva.
Poziv kandidatima na testiranje
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme poziva kandidate, čije su prijave ispunile formalne uvjete Javnog natječaja objavljenog 14.12.2016. godine, na pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta iz Javnog natječaja.

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 14.12.2016.
Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme temeljem Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine broj: 82/16).
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova,14.12.2016.
Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme temeljem Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine broj: 82/16).
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, 14.12.2016.
Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme prema klauzuli 2 za 1 iz 2016. godine.
Poziv kandidatima na testiranje temeljem Oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana, Podružnici Lipik
Stručna povjerenstva za provedbu oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana, iz Oglasa za zapošljavanje u Domu hrvatskih veterana, Podružnici Lipik, objavljenom u Narodnim novinama broj: 87/16, u Večernjem listu, na oglasnoj ploči i web stranicama Doma hrvatskih veterana i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.09.2016. godine
 
obavještavaju kandidate da će se provjera sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pisanim testiranjem održati u Lipiku, na adresi Slavonska ulica 49 (Vatrogasni dom) slijedećim redoslijedom:
 
 
  • dana 28. studenoga 2016. godine u 11,00 sati
 
- za radno mjesto 1. iz Oglasa - predstojnik Podružnice Lipik
- za radno mjesto 2. iz Oglasa -  diplomirani socijalni radnik
- za radno mjesto 5. iz Oglasa – viši stručni referent
- za radno mjesto 8. iz Oglasa – njegovatelj
- za radno mjesto 9. iz Oglasa – radni terapeut
 
 
  • dana 28. studenoga 2016. godine u 12,30 sati
 
 - za radno mjesto 3. iz Oglasa – psiholog
 - za radno mjesto 4. iz Oglasa – kineziolog
 - za radna mjesta 6. iz Oglasa – medicinska sestra/tehničar
 - za radno mjesto 7. iz Oglasa – fizioterapeut
 
 
 
Svi kandidati su radi identifikacije dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Svi kandidati su dužni sa sobom donijeti kemijsku olovku.
 
Pisano testiranje se sastoji od simulacije rješavanja tri slučaja radnog mjesta.
 
Ova obavijest o testiranju ne odnosi se na osobe koje su dobile obavijest o tome da ne ispunjavanju formalne uvjete iz Oglasa.
Odluka o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Odluka o obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto višeg stručnog savjetnika u Područnoj jedinici Bjelovar, Službi za savjetodavnu pomoć, Sektoru za psihosocijalnu, zdravstvenu i savjetodavnu pomoć, Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Poziv kandidatima na testiranje
Komisija za provedbu postupka prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme poziva kandidate,  čije su prijave ispunile formalne uvjete Javnog natječaja objavljenog 24.08.2016., na pisanu provjeru stručnog i radnog iskustva bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta iz Javnog natječaja te na razgovor s Komisijom.

Dokumenti

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – 24.08.2016.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 74/10, 142/11, 53/12), te točki II., alineji 2. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 70/16), uz dano mišljenje Ministarstva uprave KLASA: 112-02/16-01/291, URBROJ: 515-04-01-02/1-16-2 od 08.08.2016. godine o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje prema klauzuli 2 za 1, Ministarstvo branitelja raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, a sve detalje i potrebne informacije vezane za isti kandidati mogu naći u samom tekstu Javnog natječaja.
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja za 2016. godinu
Sukladno članku 3. stavku 3. i stavku 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) Ministarstvo branitelja objavljuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo branitelja za 2016. godinu.

Dokumenti