Uspostava veteranskih centara u Republici HrvatskojNaziv projekta: Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj

Ukupna vrijednost projekta: 339.199.529,45 kuna

Iznos EU sufinanciranja:  288.319.600,03 kune

Razdoblje provedbe: 1. siječnja 2018. – 1. siječnja 2023.

Cilj: Provedbom projekta unaprijedit će se infrastruktura za pružanje psihosocijalne podrške veteranima i civilnim žrtvama Domovinskog rata s ciljem boljeg uključivanja u društvo putem radova dogradnje, rekonstrukcije, obnove, prilagodbe i izgradnje prostora te nabave opreme za četiri veteranska centara.

Ciljane skupine: hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, civilne žrtve Domovinskog rata, osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, stradali pirotehničari i članovi uže i šire obitelji stradalih pirotehničara

Kontakt osoba: 
Marko Krajačić
telefon: 01/2308-618
adresa e-pošte: marko.krajacic@branitelji.hr

Relevantne internetske stranice:
veteranskicentar.hr
strukturnifondovi.hr