PRIOPĆENJE

Slika /NG/Logo_mbrh (1) (Medium).png

Priopćenje o ukopu umrlog hrvatskog branitelja bez vojnih počasti

Ministarstvo hrvatskih branitelja upoznato je sa slučajem ukopa umrlog hrvatskog branitelja s prebivalištem u Udbini, korisnika prava iz sustava socijalne skrbi pri Centru za socijalnu skrb Korenica, pokopanog 16. svibnja 2018. godine na katoličkom groblju u Udbini bez vojnih počasti, te izražava žaljenje zbog propusta u postupanju kod ukopa pokojnika.

Naime, člankom 137. stavkom 12. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN br. 121/17) propisano je pravo ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojne počasti. Kako bi se ukop uz vojnu počast osigurao za sve hrvatske branitelje, Ministarstvo je propisalo postupanje u slučajevima kada umrli hrvatski branitelj nema članova obitelji ili drugih fizičkih ili pravnih osoba spremnih ili sposobnih osigurati ukop pokojnika. U takvim slučajevima, ukop umrlog hrvatskog branitelja po službenoj dužnosti osigurava i provodi nadležni ured državne uprave ili Gradski ured za branitelje Grada Zagreba prema zadnjem prebivalištu pokojnika. U siječnju 2018. godine od nadležnog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zatražili smo da izvijeste sve centre za socijalnu skrb o potrebi provjere statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za sve umrle osobe korisnike centra prije određivanja dana pokopa.

Na žalost, u konkretnom slučaju smrti i ukopa umrlog hrvatskog branitelja, nadležni Centar za socijalnu skrb nije provjerio ima li pokojnik status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te o njegovoj smrti i potrebnom ukopu po službenoj dužnosti nije izvijestio Ured državne uprave u Gospiću. Ministarstvo hrvatskih branitelja zatražit će provedbu nadzora zbog neprovođenja upute za postupanje.

Ministarstvo hrvatskih branitelja osuđuje neodgovoran propust u postupanju, iskazuje žaljenje zbog nedostojnog ukopa umrlog hrvatskog branitelja te će poduzeti sve radnje u cilju pune primjene Zakonom propisanih odredbi. 

Pisane vijesti