Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje

Slika /MHB MEDVED/Ilustracije/Foto - stipendiranje fond.jpg

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u ponedjeljak, 4. studenog 2019., raspisao je Natječaj za koji se prijave podnose zaključno do 25. studenog 2019. 

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, od akademske godine 2019./2020., nadležna je za provođenje postupka ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17).

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u ponedjeljak, 4. studenog 2019., raspisao je, temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine”,br.101/2019)Natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje

Potpore za obrazovanje, za školsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020., dodjeljuju se tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija te potpore za naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih) za:
  • djecu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  • djecu nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
  • hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, dragovoljce iz Domovinskog rata,
  • hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,
  • djecu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
  • djecu dragovoljca iz Domovinskog rata,
  • djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.


Tekst Natječaja te prijavni obrasci, dostupni su na mrežnoj stranici Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 25.11.2019. godine na adresu:

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb

(s naznakom - Natječaj za potporu za obrazovanje)
 

Pisane vijesti